Aktuální informace: seminář k ukončení projektu

V pátek 14. listopadu 2014 od 8:30 do 15:00 na PřF UP v Olomouci. K dispozici je program ke stažení.


Základní informace o projektu

 • Název: Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie
 • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182
 • Číslo operačního programu: CZ 1.07
 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Číslo výzvy: 28

 • Zahájení projektu: 01. 01. 2012
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2014

 • SPP: 813102201/12 a 813102202/12 pro nepřímé náklady

 • Příjemce: UP Olomouc, KEF PřF
 • Partner: Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno