Poster

Výstupy

KA4 – nanotechnologie

KA5 – kriminalistická chemie a fyzika

KA6 – rheologie

KA7 – jak funguje věda

KA8 – projektová výuka

Další výstupy budou doplňovány v průběhu řešení projektu.


Další materiály pro řešitele projektu