Klíčové aktivity projektu

  • Modularizace
  • Příprava modulu Klima a koloběhy látek
  • Příprava modulu Fotokatalicky aktivní povrchy
  • Příprava modulu Nanotechnologie
  • Příprava modulu Kriminalistická chemie a fyzika
  • Příprava modulu Rheologie
  • Příprava modulu Jak funguje věda
  • Příprava modulu Projektová výuka - průřezová témata s přírodovědným zaměřením
  • Proškolování cílové skupiny
  • Semináře se zahraničními lektory